Attīstības programmas

Biznesa_akademija

Intensīvās attīstības programmas nodrošina pārliecinošu uzņēmuma izaugsmi

Lai paaugstinātu uzņēmumu konkurētspēju un veicinātu to pārliecinošu ilgtermiņa attīstību, visbiežāk nepietiek ar vienas noteiktas jomas aktivizēšanu. Nepieciešams komplekss izaugsmes plāns, jeb attīstības programma, kas primāri ietver apmācības, konsultācijas un konkrētu darbību kopumu. Tas viss tikai secīgi un pietiekoši intensīvi realizēts var sasniegt augstus rezultātus.

Biznesa izglītības centra “Biznesa Akadēmija” veiktās klientu apmierinātības aptaujas liecina, ka 97% biznesa semināru un kursu apmeklētāji snieguši pozitīvas atsauksmes par apmācībām un to ietekmi uz tālāko uzņēmuma darbību. Taču, lai sasniegtu vēl labākus rezultātus, nepieciešams papildu atbalsts, kas ļauj semināros gūtās zināšanas uzreiz iedzīvināt reālā uzņēmuma darbībā

Sadarbībā ar Latvijas Izgudrojumu un inovāciju centru “Latvia Invent” un Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centru (SDTIC) izveidotas īpašas 3 mēnešu attīstības programmas uzņēmumiem. Uzņēmumiem pieejamas piecas attīstības programmas. Katra no tām orientēta uz citu biznesa attīstības virzienu:

– Biznesa stratēģija un vadība;
– Inovācijas konkurētspējas stiprināšanai;
– Efektīva pārdošana un tās vadība;
– Radoša mārketinga komunikācija (tirgus izpēte, mārketings, reklāma, PR);
– Personāla vadība un komandas motivācija.

Izvēloties sev interesējošo programmu, uzņēmums saņem sekojošu atbalstu:

1) Uzņēmums izvērtē savu šī brīža situāciju, nosakot vietu tirgū, kā arī izvirzot skaidrus mērķus, sniedz nepieciešamo papildus informāciju ekspertiem, lai attīstības programmas ietvaros varētu tikt izstrādāti konkrēti ieteikumi, izzināta situācija un sniegtu nepieciešamo konsultatīvo atbalstu.
2) Pamatojoties uz vienu no piecām izvēlētajām attīstības programmām, uzņēmuma pārstāvjiem tiek nodrošināti semināri, kursi un meistarklases – biznesa apmācība, kas attiecas uz izvēlēto jomu, sniedzot teorētiskas un praktiskas zināšanas. Katras programmas aprakstā ir norādīts plānoto apmācību profils.
3) Kad apgūtas teorētiskās zināšanas, uzņēmums saņem “Biznesa uzrāviens” ekspertu konsultācijas, kas palīdz nospraust mērķus un nākotnes uzdevumus, kā arī apzināt visas uzņēmuma attīstības iespējas, nospraust tālāko rīcības plānu.
4) Konsultāciju rezultātā kopīgi ar uzņēmumu tie sastādīts konkrēts vairāku soļu plāns noteikto mērķu sasniegšanai trīs mēnešiem. Šajā periodā, kad tiek realizētas konkrētas aktivitātes, uzņēmumam joprojām pieejamas ekspertu konsultācijas, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbalstu un sasniedzot rezultātus.

Attīstības programma ir kā loģisks turpinājums biznesa semināriem un apmācībām. Zināšanas iegūst vērtību tikai tad, kad tās ir iespēja realizēt. Tādēļ „Biznesa Akadēmija” izstrādājusi šīs attīstības programmas, kas, nodrošinot atbalstu, palīdz uzņēmumiem realizēt inovatīvas un vērtīgas idejas, paaugstināt darbinieku kompetenci un produktivitāti, vienlaikus nodrošinot uzņēmuma konkurētspējas pieaugumu.

Uzņēmuma ilgtermiņa attīstības pamatā ir skaidra vīzija un biznesa stratēģija. Tā ietver esošās situācijas, tirgus un konkurentu apzināšanos, uzņēmuma stipro un vājo pušu apzināšanos, uz kā pamata veidot skaidru plānu par uzņēmuma attīstības perspektīvām. Skaidra un pārdomāta stratēģija un profesionāla uzņēmuma vadība sastāda lielāko daļu no nepieciešamā, lai uzņēmums sasniegtu augstus rezultātus.

Papildus tam pieejamas ekspertu konsultācijas un plāns uzņēmuma stratēģijas izstrādei un iedzīvināšanai.

Semināros, kursos un meistarklasēs programmas dalībnieki varēs apgūt paņēmienus, kas palīdz ģenerēt efektīvas idejas un uzzināt kā atrast savu unikālo kompetenci un iedzīvināt to uzņēmumā, kā arī tiks skaidroti veiksmīgākie inovāciju ieviešanas paņēmieni, kā izstrādāt inovāciju plānu un kā tajā iesaistīt komandu.

Biznesa apmācību laikā tiks pievērsta uzmanība arī tirgus segmentēšanai, meklējot lielāko peļņas gūšanas zonu un izskatīti veidi kā iegūt nepieciešamo informāciju, kas spēs nodrošināt efektīvu stratēģijas izveidi un īstenošanu.

Galvenais uzsvars apmācībās tiks likts uz to, ka pirms pašiem ieguldīt laiku un spēkus kā jauna izgudrošanā, ir jānoskaidro, kas jau ir paveikts un izmantots citur, jāizvērtē piemēri un jāsmeļas zināšanas, kuras iespējams piemērot savam uzņēmumam.

Trīs mēnešu attīstības programma “Biznesa stratēģija un vadība” (regulārā cena – EUR 1950) ar pieejamo līdzfinansējumu uzņēmumam izmaksā tikai EUR 750.

Lai  pieteiktos attīstības programmai, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu.