Iespējas

Vietējiem uzņēmumiem tiek piedāvātas plašas iespējas attīstībai Latvijā un ārvalstīs

Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs (LUAC), sekojot līdz šī brīža uzņēmējdarbības tendencēm, izstrādājis īpašu atbalsta un attīstības veicināšanas programmu “Biznesa uzrāviens” vietējiem uzņēmumiem. Programmā ar LUAC līdz pat 100% līdzfinansējumu uzņēmumiem pieejami dažādi uzņēmējdarbības realizācijai primāri nepieciešami pakalpojumi.

„Šobrīd ekonomikas augšupejas posms ir īpaši būtisks uzņēmējdarbības attīstībai. Tām kompānijām, kurām izdosies sevi pierādīt un ieguldīt kā mārketingā, tā pārdošanas veicināšanā un sava tēla nostiprināšanā, šis var būt konkurētspējas priekšrocību iegūšanas periods. Lai dotu mūsu Latvijas uzņēmumiem plašākas iespējas arī ārvalstu tirgos, esam izstrādājuši programmu, kas paredz vispusīgu atbalstu,” atzīmē LUAC eksperts Jānis Āboliņš.

Programma “Biznesa uzrāviens” ietver plašu pakalpojumu klāstu, tostarp ar preču zīmju piešķiršanu produktiem, eksporta tirgu paplašināšanu un sadarbības partneru meklēšanu, biznesa apmācībām, reklāmas un publicitātes iespējas, pārdošanas veicināšanas aktivitātes, kā arī dažādas uzņēmējdarbības konsultācijas pie nozaru ekspertiem.

Par galvenajiem ieguvumiem no dalības LUAC programmā var dēvēt profesionālo atbalstu uzņēmumam būtiskās jomās – mārketings, reklāma, komunikācija, darbinieku izglītība, eksporta veicināšana u.c. – krietni samazinot izmaksas, kas būtu jāiegulda, šos pakalpojumus izvēloties individuāli. Tāpat paaugstinās uzņēmuma konkurētspēja kā vietējā tirgū, tā ārvalstīs, kā arī uzlabojas uzņēmuma produktivitāte, ko garantē izglītotu un zinošu darbinieku sniegums, kā arī uzņēmums kā darba devējs kļūst arvien pievilcīgāks darba meklētāju, savas nozares profesionāļu vidū.

Latvijas Uzņēmējdarbības attīstības centrs pilnībā vai daļēji sedz izmaksas šo pakalpojumu sniegšanai vietējiem uzņēmumiem, kas reģistrēti programmā, tādējādi ļaujot ietaupīt līdzekļus, saņemot pilnu pakalpojumu klāstu.

Kas ir LUAC?

 

Ideja par uzņēmumu apvienības veidošanu radusies ilgākā laika periodā, runājot ar uzņēmējiem, no kuriem lielākā daļa atzinusi, ka šāda organizācija šobrīd ir akūti nepieciešama.

LUAC ir uzņēmumu apvienība, kas nodrošina Latvijas uzņēmumiem ērtu platformu, kur organizēt sadarbību, komunicēt, vienoties par kopīgi sasniedzamiem mērķiem, kur iegūt biznesa attīstībai nepieciešamo informāciju.

LUAC apvienojis dažādu nozaru speciālistus – ekspertus, kas gatavi dalīties ar savām zināšanām, sniegt konsultācijas un pārstāvēt uzņēmēju tiesības valstiskā līmenī.

Kā uzņēmējiem palīdz LUAC?

LUAC ir uzņēmumu apvienība, kas nodrošina Latvijas uzņēmumiem ērtu platformu, kur organizēt sadarbību, komunicēt, vienoties par kopīgi sasniedzamiem mērķiem, kur iegūt biznesa attīstībai nepieciešamo informāciju.

Tāpat arī LUAC ietvaros var atrast sadarbības partnerus kopīgu projektu realizācijai, kā arī saņemt profesionālu ekspertu konsultācijas eksporta, mārketinga, finanšu, personāla vadības un citās jomās.

Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs veidots ar mērķi sniegt atbalstu Latvijas uzņemējdarbības vides stiprināšanai un vietējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai vietējā tirgū un ārvalstīs.

Vienlaikus domājot par darbinieku izglītošanu, vietējo produktu atpazīstamības un pārdošanas apjomu celšanu, kā arī sniedzot atbalstu veiksmīgu un rezultatīvu mārketinga, sabiedrisko attiecību, personāla atlases un citu pakalpojumu nodrošināšanā, LUAC īsteno savu mērķi – palīdz uzņēmumiem attīstīties, sadarboties un domāt ilgtermiņā.

LUAC piedāvāto projektu klāsts nepārtraukti tiek papildināts, lai sniegtu biedriem vairāk iespēju.

LUAC atbalsta arī preču zīmju “Dabīgs Produkts”, “Latvijas Produkts” un “Quality Product of Latvia” piešķiršanu.

 

Kāpēc kļūt par Biznesa Uzrāviens dalībnieku?

 

Dalība LUAC Jūsu uzņēmumam sniedz iespēju tikt pārstāvētam trešajā lielākajā uzņēmumu apvienībā ar vairāk kā 500 biedriem, kas rūpējas par plašāku iespēju radīšanu Latvijas uzņēmumiem, kā arī uzņēmumu pārstāvību un ideju paušanu plašākā mērogā.

Iespēja LUAC biedru vidū daudz ērtāk un vienkāršāk atrast savam idejām atsaucīgus sadarbības partnerus vai investorus. LUAC iekšienē komunikācija tiek nodrošināta nepastarpinātā, bet mērķtiecīgi orientēta veidā.

Publicitātes iespējas savu un visas biedrības ideju paušanā plašākai sabiedrībai, medijiem. Ievērojamas atlaides pakalpojumiem, ko piedāvā LUAC sadarbības partneri, t.sk. apmācības, juridiskie un grāmatvedības, pakalpojumi, telpu īre, reklāmas un PR atbalsta pasākumi u.c. – sadarbības partneru loks turpina palielināties.

Dalība dažādās LUAC organizētās biznesa atbalsta programmās – piemēram, “Biznesa Uzrāviens”, atbalsts dalībai izstādēs un mārketinga aktivitātēm.

Informētība par aktualitātēm uzņēmējdarbībai nozīmīgos jautājumos – par semināriem, kursiem, inovācijām, likumdošanas izmaiņām u.c.

 

Uzņēmumi tikai, apvienojot spēkus un sadarbojoties, pašreiz var cerēt uz savu ideju un vajadzību pārstāvību gan valstiskā, gan Latvijas tirgus līmenī. Ideja par šādas apvienības veidošanu radusies ilgākā laika periodā, runājot ar uzņēmējiem, no kuriem lielākā daļa atzinusi, ka šāda organizācija kā LUAC šobrīd ir akūti nepieciešama.